Behörighet och säkerhet

xxx
Ombord
på min båt har det än så länge inte inträffat något allvarligare tillbud
än att någon har satt en krok i jackan på sin fiskekompis. Och så vill jag att det ska förbli.

Först vill jag bara säga att jag inte på något sätt vill skrämma upp dig med denna säkerhetsinformation. Tvärtom vill jag att att du ska känna att jag sätter din säkerhet först av allt. Undviker vi olyckor på sjön kan vi ägna oss åt det vi är där för –  att fiska och njuta av skärgården.

Erfarenhet, utbildning och certifiering: Som skeppare med betalande passagerare ombord är det mitt ansvar att se till så att jag är certifierad minst i enlighet med vad lagen kräver, vilket jag självklart också är. Förutom livslång erfarenhet till sjöss innehar jag bla Kustskepparintyg, Fartygsbefäl Klass VIII, Radarintyg, VHF-certifikat och Utbildning i Handhavande av Snabba Fartyg.

Säkerhetsutrustning: Ombord bär vi flytvästar och/eller flytoveraller med god flytkraft och viss värmeisolering. I det fall olyckan mot förmodan skulle vara framme, finns dessutom dubbla vattenskyddade mobiltelefoner, VHF radio, livräddningslina, ABC brandsläckare, första hjälpen samt nödraketer och nödbloss ombord på båten.

Försäkring: Jag har naturligtvis en ansvarsförsäkring, vilken täcker skador som eventuellt uppkommer på dig på grund av mig eller annan passagerare. Skador som uppkommer på grund av grov ovarsamhet från passagerares sida omfattas dock ej av denna försäkring, utan ska täckas av dennes personliga drulleförsäkring.

Färdplan: För allas vår säkerhet lämnar jag före varje guidning en preliminär färdplan till en samarbetspartner på fastland, som har i uppdrag att larma Sjöräddningen i det fall jag som skeppare inte skulle anmäla min hemkomst enligt plan.

Sunt förnuft: För mig är din säkerhet viktigaste av allt, vilket bland annat kan få följder såsom avbokad körning vid för tuffa väderprognoser. Något som jag ber dig att respektera, även om det kan kännas surt att inte få komma ut såsom planerat.

SOF: Jag har tidigare suttit med i styrelsen i SOF – Sveriges Organiserade Fiskeguider, där jag numer hoppat av styrelsen men fortfarande är medlem, vilket i sig är en kvalitetsstämpel som säger att jag följer de krav som finns på mig som fiskeguide vad beträffar utbildning, certifikat, erfarenhet och utrustning mm.


xxx