Olika fiske olika tider på året

x
Trots att Stockholms skärgård till och från kan bjuda på fantastiskt fiske, kan det vara bra att vara medveten om att vi här, där vi har så pass stora skillnader mellan de olika årstiderna, fiskar olika fiskar olika tider på året.

Gäddan går att fiska i princip året runt, men lättast tycker jag att den är att komma i kontakt med under våren och försommaren (april-juni) samt under hösten (september-november), när vattentemperaturen ligger mellan nio och sexton, sjutton grader. I de områden där jag helst fiskar är ofta eftermiddagarna bäst på våren, under tidiga hösten är ofta kvällarna bäst och sent på hösten är ofta morgon- och förmiddagsfisket bäst. Det finns dock inga regler utan undantag.

Havsöringen fiskar vi mest framgångsrikt när vattnet är kallt, under tidig vår (mars-april) och höst (oktober-december), när vattentemperaturen ligger någonstans mellan fyra och nio grader. Havsöringen går dock alldeles utmärkt att fiska under hela vinterhalvåret, då den ofta väljer att gå och beta strandnära på grunt vatten. Under våren är havsöringsfisket ofta som bäst mitt på dagen, när det är som allra varmast. Under hösten är det mer spritt och bästa tid på dagen kan variera mellan olika dagar och platser.

Abborren tycker jag är en eftersatt fisk när det kommer till guidningar. Främst för att den är en så pass bra fighter, som kan bjuda på riktigt roliga och intensiva stunder när den är på hugget. Men även för att den är både talrik och god som matfisk. Abborrfisket är normalt bra på sommaren när vattnet blivit varmt (juli-augusti) men peakar inte sällan förrän någon månad senare (i början och mitten av september), då man på popper i bla grunda vikar och sund kan få uppleva fantastiska ytfisken som bara finner sin motsvarighet på långt varmare breddgrader.

Gösfisket i Stockholms mellersta och norra skärgård är även det till och från mycket bra. Främst tycker jag att det brukar gå att hitta och lura gösen strax efter islossningen (mars) och sedan lite senare under våren och försommaren (maj-juni) samt under hösten (oktober).

Kortfattat kan jag alltså i mina hemmavatten rekommendera följande…

– Januari: havsöring gädda

– Februari: havsöring gädda

– Mars: havsöring, gös och gädda

– April: havsöring, gös och gädda

– Maj: gädda, gös och havsöring

Juni: gädda och gös

– Juli: gädda och abborre

– Augusti: gädda och abborre

– September: aborre och gädda

Oktober: gädda, havsöring och gös

– November: havsöring och gädda

December: havsöring och gädda